Dvaling

Click here to edit text

Landskilpadde ute i det tørre landskapet i slutten av september i Hellas

I naturen vil dagene gradvis bli kortere og kortere, samtidig som temperaturen gradvis synker. I takt med dette vil fòremnene bli tørrere på grunn av lite nedbør og høy temperatur om sommeren. I oktober/november de fleste steder i Europa vil nattetemperaturen være lav nok til at skilpaddene begynner å forberede dvalen. På grunn av lav temperatur og færre soltimer vil aktiviteten og næringsinntaket gradvis avta, helt til de går i dvale. Når man skal gjøre dette i fangenskap, må  man altså etterligne denne prosessen med gradvis lavere temperature, færre soltimer og mindre mat, men man må hele tiden sørge for at skilpadden får nok å drikke.

Selve dvalingen kan foregå i kjøleskap eller i rom med rundt 4-5 plussgrader. De fleste europeiske landskilpadder vil våkne igjen rundt mars måned. Prosessen med dvaling snur man dermed, med gradvis å heve temperaturen og gi flere soltimer. Pass på at skilpadden får nok drikke den første tiden i tillegg til fersk ugress eller oppbløtt Testudo Pre Alpin.

Du skal ikke dvale skilpadden din om :

  • den ikke er 100% frisk
  • du ikke er 100%sikker på at den arten du har dvaler i naturen
  • du ikke er 100% sikker på at den har fått tilstrekkelig tid til å forberede dvalen