Hvem er vi?

Vi i landskilpadde.no er ikke eksperter innen skilpaddehold. Derimot er vår interesse og engasjement for landskilpadder, og da spesielt de europeiske, såpass stor at vi valgte å lage denne informasjonssiden. Siden er lagt opp slik at en enkelt skal kunne tilegne seg informasjon om hold av skilpadder i fangenskap.

Det har lenge vært en godtatt sannhet at skilpadder skal spise grønnsaker og frukt. Dette var den egentlige grunnen til at vi ville lage denne siden. Skadene disse fôremnene gir, finner du informasjon om i fôringsplan.

Hvert år har vi en felteksursjon til et land hvor det lever landskilpadder. Høsten 2011 og våren 2012 og 2013 var vi i Hellas. Her dokumenterte vi hvordan landskilpaddene av artene Testudo hermanni og Testudo marginata lever i naturen. Vi veide, målte og fotograferte individer av ovennevnte arter. I tillegg målte vi temperaturen morgen og kveld, samt aktivitetsnivå, fødeinntak, bevegelsesmønster og de ulike biotopene disse lever i. Vi var så heldige å både finne juvenile (unge) dyr, samt observere parringer. I år går turen til Tyrkia for å fortsette vår noe spesielle hobby- nemlig å dokumentere landskilpaddenes liv i naturen.

 

Thor&Espen

EspenogThor_01_web