Hold

I naturen lever de europeiske landskilpaddene på gress, skogbunn, grus, fjell osv, altså et variert bunnlag. Når vi skal etterligne dette i fangenskap, har den tradisjonelle måten vært å holde de på sand. Noen landskilpadder lever på sand, til og med de europeiske! Et eksempel er skilpaddene som lever på sanddynene på øya Korfu i Hellas. Det interessante her er at det går skilpaddespor over hele området, men du finner nesten aldri skilpaddene på sanden! De forflytter seg over den, fra et buskas til et annet, fra et skogholt til et annet. De foretrekker å holde seg der det er beskyttelse og muligheter for skygge og mat.

Når du da skal lage en biotop i fangenskap, må du bestemme deg for om du skal lage den inne eller ute. Har du muligheten til det, er et drivhus med tilhørende luftegård idéell.  Drivhuset forlenger sesongen minst én måned hver vei, slik at sommeren starter tidligere og varer lenger. I drivhuset kan du dekke bunnen med leirjord, jord\ sandblanding eller bark. Utedelen kan være naturlig, her kan du dyrke gress og ugress som skilpaddene spiser. Om du har skilpaddene dine slik, vil dvaleprosessen så og si gå av seg selv. Les mer om dvaling i ”Dvale”.

Skal skilpaddene holdes inne, er en UV-spot viktig. Dette er et substitutt for solen. Viktigheten av UV-lys kan du lese mer om i ”UV-lys”.

Vi i landskilpadde.no har fått produsert et terrarie beregnet for hold av landskilpadder innendørs. Dette er produsert i glass, med en 10 cm høy skillevegg som deler terrariet i to på tvers. Tanken her er at ca halvparten skal være tørt, og den resterende halvparten holdes fuktig. I den fuktige delen kan det dyrkes gress og ugress som skilpaddene spiser av. Størrelsen på dette terrariet er 120 cm x 60 cm x 35 cm, noe som gjør det egnet til hold av juveniler (ungdyr) av de europeiske landskilpaddene. Når skilpaddene blir større, bør det lages et større terrarie. Andre arter, som leopardskilpadde, rød-og gulfotet skogsskilpadde og så videre, kan med fordel også holdes her de første leveårene i sitt liv. Terrarie er genialt i sin enkelhet med at det skiller den fuktige delen mot den tørre. Det har også en kant på hver side hvor en kan feste varmelampen på, samt vi kan tilby en dekkende lystopp som passer perfekt oppå. Ta kontakt med oss og fortell hvor du bor, så finner vi en løsning for hvordan du kan kjøpe dette terrariet om du skulle være interessert. En kan selvsagt også lage denne løsningen selv.

For lang tids hold innendørs, bør terrariet være minst 2×1 meter for to landskilpadder. Høyden kan være 35-40 cm, slik at en kan lage litt struktur, hauger med jord, steiner, røtter osv. uten at dyrene kan klatre ut. Velger man å ha dem inne, bør de allikevel få komme ut i de tre varmeste månedene om sommeren. Da må man ikke ta dem inn hver kveld, men la dem få bo ute kontinuerlig i denne perioden. Man må selvsagt forsikre seg om at innhegningen er rømnings- og rovdyrsikker.

En lav vannskål bør alltid være tilstede. Denne vil skilpaddene både drikke av og bade i. Når de bader i den, er det vanlig at de gjør fra seg i vannet. Man må derfor skifte vann hyppig, hver dag om de bruker den som toalett. Det er ikke vanlig at de bader hver dag, men man må følge med på vannskålen.

Maten kan som nevnt ovenfor dyrkes i terrariet, men den vil raskt bli spist opp. Så derfor nye frø innimellom, slik at det vokser opp nytt gress. For at disse skal spire, må man selvsagt tilføre fuktighet. Spray med romtemperert vann over den fuktige delen av terrariet. Dusj gjerne også skilpaddene av og til, da regn er naturlig for dem. Maten kan ellers legges rundt omkring, slik at de må gå litt rundt for å lete etter den. Skilpaddene bruker mye tid på å lete etter maten og forflytte seg når de spiser i naturen.