Arkiv for måneder: januar 2014

Hold

I naturen lever de europeiske landskilpaddene på gress, skogbunn, grus, fjell osv, altså et variert bunnlag. Når vi skal etterligne dette i fangenskap, har den tradisjonelle måten vært å holde de på sand. Noen landskilpadder lever på sand, til og med de europeiske! Et eksempel er skilpaddene som lever på sanddynene på øya Korfu i Hellas. Det interessante her er at det går skilpaddespor over hele området, men du finner nesten aldri skilpaddene på sanden! De forflytter seg over den, fra et buskas til et annet, fra et skogholt til…

Dvale

  I naturen vil dagene gradvis bli kortere og kortere, samtidig som temperaturen gradvis synker. I takt med dette vil fôremnene bli tørrere på grunn av lite nedbør og høy temperatur om sommeren. I oktober/november de fleste steder i Europa vil nattetemperaturen være lav nok til at skilpaddene begynner å forberede dvalen. På grunn av lav temperatur og færre soltimer vil aktiviteten og næringsinntaket gradvis avta, helt til de går i dvale. Når man skal gjøre dette i fangenskap, må man altså etterligne denne prosessen med gradvis lavere temperatur, færre…